• Ersan Şen Hukuk ve Danışmanlık

    Ersan Şen Hukuk ve Danışmanlık Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) m.91’de düzenlenen ve CMK m.90’a göre yapılan yakalama sonrasında cumhuriyet savcısının kararı ile kişinin geçici süre hürriyetinden mahrum bırakılmasına “gözaltı” denilmektedir. Madde incelendiğinde; yakalamanın suçüstü halleri ile sınırlı tutulduğu, kolluk tarafından gerekli tedbirler alındıktan sonra yakalanan kişiye yasal haklarının bildirilmesinin öngörüldüğü ve suçüstü hali ile sınırlı …

    Más
  • 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Konsolide metin

    6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Konsolide metin Kişi, altı aydan  iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ilecezalandırılır. (2) Suçun konusunun deniz veyademiryolu ulaşım aracı olması hâlinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasınahükmolunur. (2) Halkın bir kesimini, sosyalsınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenenaşağılayan kişi, …

    Más